Unit Member

Sensei Payel Banik
1st Dan Black Belt (SKJAI)
Bhattanagar,Liluah, W.B.
C.NO : SKJAI/A22/07

Sensei Jamser Molla
4th Dan Black Belt (SKJAI)
Bodra, South 24 Pgs, W.B.
C.NO : SKJAI/A22/09

Sensei Biswajit Ballav
1st Dan Black Belt (SKJAI)
Chokpara,Liluah, W.B.
C.NO : SKJAI/A22/10

Sensei Suman Das
1st Dan Black Belt (SKJAI)
Bishnupur,Amtala W.B.
C.NO : SKJAI/A22/11

Sensei Om Prakash Sharma
2nd Dan Black Belt (SKJAI)
Belur,Howrah, W.B.
C.NO : SKJAI/A22/12